Biết đến HẢI DƯƠNG Event thông qua một người bạn. Và tôi đã cảm thấy rất hài lòng khi tin tưởng và giao phó sự kiện của Công ty CP SXKD Phú Mỹ cho HẢI DƯƠNG Event. Từ khâu chuẩn bị, triển khai cho đến nhân sự. Các bạn rất chuyên nghiệp và nhiệt tình. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục lựa chọn HẢI DƯƠNG Event cho những sự kiện tiếp theo.