LỀU BẠT CÁCH LY CHỐNG DỊCH COVID

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan và nhiễm bệnh vẫn ...
Xem Chi Tiết

LỀU BẠT DÃ CHIẾN UY TÍN

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, các địa điểm phục vụ cho công tác phòng ...
Xem Chi Tiết

UEF Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2020

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN HẢI DƯƠNG tự hào đã được đối tác chọn là nhà dàn dựng sự kiện ...
Xem Chi Tiết
Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng 2020 tại Hà Nội, TP

Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng 2020 tại Hà Nội, TP.HCM

Sáng 21-6-2020, CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN HẢI DƯƠNG tự hào đã được đối tác chọn là nhà dàn ...
Xem Chi Tiết

Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2019

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN HẢI DƯƠNG tự hào đã được đối tác chọn là nhà dàn dựng sự ...
Xem Chi Tiết

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHKT RĂNG HÀM MẶT LẦN THỨ 42

Vào hai ngày 20 - 21/07/2020, CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN HẢI DƯƠNG tự hào đã được đối tác ...
Xem Chi Tiết