Bệnh viện Sản nhi Long An vừa ra mắt và dự kiến đi vào hoạt động vào quý II/2020. Đây là dự án do tỉnh Long An ký kết hợp đồng thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng y tế với với Tập đoàn Thế giới Kỹ Thuật (TWG), thực hiện theo mô hình xã hội hóa y tế, phục vụ cho phụ nữ và trẻ em Long An và khu vực Tây Nam Bộ với sức chứa 500 giường bệnh, tổng diện tích sàn khoảng 14.000m2, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.