Vào hai ngày 20 – 21/07/2020, CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN HẢI DƯƠNG tự hào đã được đối tác chọn là nhà dàn dựng sự kiện cho Chương Trình Hội nghị KHKT Răng Hàm Mặt lần thứ 42 được tổ chức tại Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Dưới sự tài trợ của N.K.Luck và Khoa Răng-Hàm-Mặt của Đại Học Y Dược, sự kiện có quy mô lớn nhất năm hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm và kiến thức bổ ích cho các Bác Sĩ trong năm 2020.