SẢN XUẤT CỔNG CHÀO

Cổng Chào là công trình biểu tượng được xây dựng nhằm ghi nhớ, truyền tải thông điệp về một giai đoạn, sự kiện lịch sử, một danh nhân hay giá trị tín ngưỡng, văn hóa của một địa phương, cộng đồng nhất định. Việc xây dựng chúng trước hết phải phù hợp với bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường tại chỗ, xuất phát ý nguyện của cộng đồng, phục vụ cộng đồng ấy trước khi hướng tới công chúng ở phạm vi rộng hơn.

Hiển thị kết quả duy nhất